Våre verdier

KOMPETENT

 • NEAS Teknisk Drift skal ha rett person på rett plass
 • Vi kombinerer praktisk erfaring med spesial kompetanse for optimal teknisk drift
 • Ansatte i NEAS Teknisk Drift kurses kontinuerlig for økt trygghet i oppgaven
 • Ledere i NEAS Teknisk Drift utvikles gjennom et langsiktig program med ledercoaching

ANSVARLIG

 • Vi har yrkesstolthet og eierskap til våre eiendommer
 • Vi er bevisst vårt ansvar
 • Vi har en definert driftsinstruks som gir klarhet i avtalen pr eiendom
 • NEAS Teknisk Drift følger opp underleverandører til kundens beste

PROAKTIV

 • Vi ser, vi forstår og vi handler
 • Ansatte i NEAS Teknisk Drift oppsøker informasjon
 • Vi driver kontinuerlig ENØK arbeid
 • Vi melder avvik og foreslår forbedringer på eiendommen