Vår slogan

«Effektive Bygg»

Hva legger NEAS Teknisk Drift i uttrykket «Effektive Bygg»? Dette er et omfattende begrep som favner langt mer enn f.eks. bare energieffektivitet. Nøkkelen til et velfungerende effektivt bygg med fornøyde leietakere er god kommunikasjon mellom de involverte parter. Vi har sett på vårt slogan «Effektive Bygg» fra 4 ulike synsvinkler. Under hvert punkt har vi listet opp betydningsfulle elementer:

Leietaker

 • Inneklima som bidrar til leietakers optimale produktivitet
 • Dagslys som bidrar til leietakers optimale trivsel

Eiendomsbesitter

 • Må ha bygget under kompetent forvaltning
 • Ha fokus på Energi & Miljø ledelse
 • Nye bygg må leveres med full FDV dokumentasjon. Husk innreguleringsprotokoller
 • Alle tegninger må oppdateres ved endringer på eiendommen
 • Det er en stor fordel med et SD-anlegg for effektiv drift
 • Med et energioppfølgings system (EOS) kan man optimalisere energiforbruket
 • Løpende vedlikehold reduserer de totale kostnadene
 • Utbedring av avvik løpende gir et velfungerende bygg
 • En vedlikeholdsplan gir forutsigbarhet
 • Sett av penger til investeringer i budsjettet og ikke utsett vedlikeholdet
 • Sett av tid og penger til prøvedrift

Byggets utforming

 • Byggets tilkomst for leietaker og bruker
 • Effektiv utnyttelse av plassen i forbindelse med varelevering
 • Enkel og effektiv avfallsstrøm på eiendommen fra kilde til exit
 • Tilstrekkelig plass i avfallsrommet til fornuftig kildesortering
 • Riktig antall målepunkter til energioptimalisering?
 • Lett adkomst til driftskontor/lager
 • Entydig merking av tekniske installasjoner
 • Riktig dimensjonering av tekniske rom, avfallsrom, fettutskiller, avfallsbeholdere, etc.
 • Fornuftig tilkomst til alle vinduer innvendig og utvendig

Teknisk drift

 • Godt gjennomarbeidet driftsinstruks hvor ansvaret er klart plassert
 • Riktig fokus på løpende energioppfølging
 • Stabil arbeidskraft og sterkt eierskap til eiendommen
 • Proaktiv tilnærming hver gang byggdrifter kommer på eiendommen
 • Gode rutiner for avviksmelding og behandling
 • Riktig kompetanse
 • Delta i byggefasen (prøvedrift)