Vår strategi

Verdiskapning

NEAS Teknisk Drift skal bidra til kontinuerlig verdiutvikling av de eiendommene vi drifter. Føl deg trygg, la NEAS drifte dine bygg! Vi bidrar til proaktive verdiøkende tiltak på eiendommene:

  • Høy kvalitet på den daglige driften
  • Energieffektive løsninger
  • Fornøyde leietakere
  • Fornyelse av fasaden