Vaktmester­tjeneste

Vi leverer vaktmestertjenester på Romerike og Indre Østfold.

En vaktmester har ansvar for vedlikeholdsarbeid inne og ute. Dette kan innebære alt fra små og store reparasjoner, skifting av lyspære i fellesarealer, feiing, søppelhåndtering, kontroll og ettersyn av varme- og ventilasjonsanlegg.

En driftsavtale inneholder blant annet:

 • Allment tilsyn av bygg
 • Drift av tekniske anlegg som fyr- og ventilasjonsanlegg
 • Serviceavtale på tekniske anlegg
 • Tilsyn av utearealer
 • HMS
 • Kontroll og utbedring av lekeplasser
 • Taksjekk
 • Avfallshåndtering

Vi kan også tilby:

 • Oppmerking av parkeringsplasser
 • Høytrykksvask av uteareal
 • Containervask
 • Skadedyrkontroll
 • Portservice
 • 24/7 beredskapsvakt

 

Vi har faste vaktmestertjenester, sammen setter vi opp en arbeidsliste etter ditt behov. Kontakt oss her

Bestill tjeneste