Utvendig Vedlikehold

NEAS drift Teknisk Drift tilbyr gårdeiere og eiendomsforvaltere et bredt utvalg av tjenester slik at bygg- og eiendomsdrift kan ivaretas på en best mulig måte. I tillegg til å levere teknisk drift av selve bygget ivaretar vi også viktige funksjoner tilknyttet optimal drift av næringseiendommen.

Vi tilbyr følgende tjenester:

Litt avhengig av geografi bruker vi også underleverandører av ulike tjenester, men det vil alltid være NEAS som administrerer og følger opp leveransen på vegne av kunden.

Kontakt oss for mer informasjon om pris og samarbeid.

Bestill tjeneste