Teknisk Drift

NEAS Teknisk Drift operer innenfor bygg- og eiendomsdrift. I samarbeid med kunden jobbes det med effektiv drift av næringseiendom med stort fokus på å redusere energiforbruket. For ytterligere å styrke vår kompetanse innen energiledelse har NEAS inngått et samarbeid med EVR Norge AS. Sammen skal vi kvalitetssikre at de eiendommene vi drifter kjøres optimalt med hensyn til energiforbruk. Vi benytter bygningstabellen (NS34519) som basis for vår leveranse. Sammen skreddersyr vi hvilke oppgaver som skal utføres i den daglige driften.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Ettersyn utvendig bygg
  • Ettersyn fellesareal
  • Ettersyn tekniske anlegg
  • Ettersyn brannsikring
  • Oppfølging av serviceavtaler
  • Avfallshåndtering
  • Stell av uteareal
  • Melde avvik

Arbeidsinstruks
Våre medarbeidere benytter din bedrifts eksisterende FDV system, SD-anlegg og energioppfølgingssystem. Hvis dere ikke har et eget system benytter vi M-Solution sin mobile løsning til oppfølging av arbeidsinstruksen, håndtering av avvik og rapportering

Vi utvikler våre driftsteknikere gjennom et faglig program innen brann, ventilasjon, sentralvarme og energioppfølging.

Kontakt oss for mer informasjon om pris og samarbeid.

Brosjyre: Neas_teknisk_drift (PDF)

NEAS teknisk drift from Estate Media on Vimeo.

Bestill tjeneste