Håndverk

NEAS Teknisk Drift tilbyr et bredt spekter av tjenester til det profesjonelle eiendomsmarkedet.

Vi utfører tjenester som:

Fokus på kvalitet

Vi er opptatt av kvalitet og godt håndverk, og våre tilbakemelding fra kunder er at deres behov blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Ved oppdrag bistår vi gjerne med innspill og råd.

Ved inngåelse av leieavtaler og overtagelse av lokaler bistår vi med tilstandsrapporter og løpende vedlikeholdsplaner.

Avhengig av geografi benytter vi underleverandører til ulike tjenester, vi administrer og følger opp fra start til slutt.

Kontakt oss for mer informasjon om pris og samarbeid.

Bestill tjeneste