Energiledelse

NEAS Teknisk Drift er opptatt av effektiv drift av næringsbygg, noe som utgjør slagordet «effektiv bygg».

Energieffektivisering
Vi er opptatt av å se helhetlig på energieffektivisering og for å oppnå dette kreves det fokus i alle ledd. Energiledelse hvor alle parter er involvert er viktig for å finne de mest optimale løsningene knyttet til den daglige driften av eiendommene. Slikt arbeid må helt ut til arbeidshansken.

Kompetanse
For å være best på markedet utdanner vi våre vaktmestere, driftsteknikere og driftsledere kontinuerlig. I tillegg har vi spisskompetanse innenfor energi og miljø. Vårt hovedfokus er å drifte våre oppdrag for eksisterende og nye kunder så energieffektivt som mulig. Vi ønsker å posisjonere oss som en strategisk samarbeidspartner innen drift av næringseiendom. Ved å være en teknisk diskusjonspartner og bruk av vår tekniske kompetanse oppnår vi dette.

Kontakt oss for mer informasjon om pris og samarbeid.

Bestill tjeneste