Beredskaps­vakt

Avtale for beredskapsvakt gir en trygghet for gårdeier i forbindelse med skadesituasjoner på eiendommen. Proaktive og teknisk kompetente ansatte tar ansvar når eier og forvalter ikke er tilgjengelige.

Vi prioriterer rask problemløsning og har avtale med dyktige håndverkere og annet teknisk personell med utrykningstjeneste.

Vi garanterer at vi alltid har kapasitet til å rykke ut ved tekniske behov på eiendommen.

Priser og betingelser

  • Beredskapsvakt koster 8 000 kr per år.
  • Utrykninger etter normal arbeidstid faktureres 2 500 kr per time de 2 første timene.
    Påløpende timer faktureres 750 kr per time.
  • Oppgitte priser er eks. mva.
  • Forskuddsvis fakturering hvert kvartal.
  • Driftsteknisk assistanse på eiendommen 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
  • Første virkedag etter utrykning sender vi ut en utrykningsrapport med beskrivelse av årsak for utrykningen og utførte tiltak.

Vakttelefon: 467 42 582

Bestill tjeneste