Et selskap i Toma gruppen

Oslo Kommune Omsorgsbygg

NEAS vant anbudskonkurransen om leveranse av driftstjenester til Omsorgsbygg sine barnehager i Oslo. Vi ønsker å takke for tilliten og ser fram til et godt samarbeid. Fokus på HMS og proaktivitet vil være suksesskriterier. Eiendomsporteføljen består av 300 barnehager med ulik størrelse og varierende nivå på de tekniske installasjonene. Jan Stensrud fra NEAS vil være ansvarlig for driften av den aktuelle porteføljen.

05 april 2015