Referanser

Rammeavtale på rengjøring og overflatepreparering samt fjerning av tagging.

Ca 700 bygg innen Trondheim kommune inngår i avtalen.

Kontaktperson:
Per Moen
Rådgiver Trondheim eiendom
Tlf:91112970
Mail:per.moen@trondheim.kommune.no

Trondheim kommune

Leveranse: Vaktmestertjenester

Referanse: Tone Marlen Flø – 97671387 – tone-marlen.flo@eby.oslo.kommune.no

Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Leveranse: Teknisk Drift

Referanse: Lasse Olstad – 98 24 79 95 – Lasse.olstad@dbn.no

DnB Næringseiendom

Leveranse: Fasade og vinduspusser tjenester
Referanse: Driftsleder Statoilbygget – 97 16 92 94 – ech@koksa.no

«Jeg benytter NEAS på Statoilbygget. Vi har hatt god erfaring med dem de to årene siden jeg overtok bygget og ansvaret for fasadevedlikeholdet. Vi har samarbeidet godt. Jeg vil ikke kunne benytte hvem som helst til dette oppdraget. Arbeidsledelsen er serviceorientert og raskt på plass hvis det er ting som må drøftes. Mannen med lastebillift er en fantastisk mann. Jeg fryder meg over den lette kommunikasjonen og effektive fremdriften han viser. I samarbeid kommer vi fram til gode løsninger når det gjelder NEAS evne til å løse de mer komplekse områdene grunnet vanskelig tilgang. Jeg stiller gjerne opp for å gi et godt skussmål om NEAS til kunder som etterspør fasade og vinduspusser tjenester.»

Driftsleder Statoilbygget

Referanse: Cecilie Steenland  – 95 28 43 75 – cecilie.steenland@lindorff.com

Lindorff

Leveranse: Teknisk forvaltning og drift

Referanse: Torkel Storli – 6690 9309/ 9065 6628 – torkel.storli@asker.kommune.no

Asker Kommune

Leveranse: Teknisk forvaltning og drift

Referanse: Bjarte Kristian Bratten – 92829255 – bjarte.kristian.bratten@klp.no

KLP

Leveranse: Rengjøring etter arrangement, utvendig vedlikehold

Referanse: Reidar Skøien – 99 49 69 39 – reidar.skoien@telenorarena.no

Telenor Arena

Leveranse: Teknisk Drift

Referanse: Ellen Lyche – 92 83 80 64 – ellen.lyche@storebrand.no

Storebrand Eiendom (Skøyen)

Leveranse: Vinduspuss, persiennevask og fasadevask

Referanse: Knut Arne Butteberg – 90 82 08 54 – knut.arne.butteberg@klpeiendom.no

Klp Eiendom (Frydenlund)

Leveranse: Vinduspuss, persiennevask og fasadevask

Referanse: Geir Storsveen – 45 00 29 00 – gs@avantor.no

Avantor (Nydalen)

Leveranse: Vinduspuss, persiennevask og fasadevask

Referanse: Roger Lysaker – 91 32 64 21 – roger.lysaker@telenor.com

Telenor Eiendom (Fornebu)